معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

خدمات شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک

طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک یکی از اصلی ترین ارکان صنعت هر کشور برای ساخت قطعه به حساب می آیند. در ساخت قطعات پلاستیکی دو قسمت بسیار اهمیت دارد 1- طراحی قطعه پلاستیک و طراحی قالب 2- دستگاه های ساخت قالب و دستگاه های تزریق پلاستیک برای ساخت قطعه. اصول این مراحل …

Read more