خدمات قالب سازی فن آور پلاستیک

شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک با تکیه بر سه واحد طراحی قالب و قالب سازی، واحد تزریق پلاستیک و واحد CNC پیشرفته پروژه های قالب سازی خود را انجام می دهد.

فعالیت این شرکت در سال 1379 و با تولید قالب های صنعتی آغاز شد و 5 سال بعد  با اضافه کردن واحد طراحی و مدل سازی به فعالیت خود ادامه داد.

این شرکت در راستای تکمیل گروه خود با تاسیس واحد تزریق پلاستیک پیشرفته جهت تولید مصنوعات پلاستیک که قالب آنها در مجموعه قالب سازی فن آور پلاستیک طراحی و ساخته شده، تا گروه قالب سازی فن آور پلاستیک پاسخگوی نیاز تولید کنندگان و مشتریان گرامی خود باشد. برای ارتقاء فعالیت این مجموعه امروزه قالب سازی خود را با پیشرفته ترین دستگاه ها و واحد های صنعتی اداره می کند.