صنعت قالب سازی پلاستیک در ایران

صنعت قالب سازی قالب سازی پلاستیک یکی از صنایع مادر در ایران به حساب می آید

قالب سازی پلاستیک

زیرا استفاده از قطعات پلاستیکی ارزان قیمت و با دوام در صنعت این کشور رواج پیدا کرده است. در این مقاله در رابطه با روش قالب سازی ضربه ای که برای ساخت قطعات پلاستیک توخالی استفاده می شود صحبت کردیم و قالب سازی ضربه ای را با قالب تزریق پلاستیک مقایسه نموده ایم…

Read more

قالب سازی پلاستیک و انواع روش های قالب سازی

تولید قطعات پلاستیکی به روش قالب سازی پلاستیک تنها از یک روش انجام نمی شود

طراحی و ساخت قالب های کشاورزی
قالب سازی پلاستیک واحد کشاورزی

قالب سازی پلاستیک خود دارای روش های مختلفی است. در این مقاله در رابطه با قالب تزریق پلاستیک و قالب فشرده و معایب و مزایای آنها صحبت می کنیم.

Read more

مفهوم کلمه قالب سازی یا قالبسازی

قالب سازی یا قالبسازی شکل گیری مواد اولیه مذاب داخل یک قالب سخت به نام ماتریکس است. این فرایند ممکنه به تولید یک قالب بیانجامد یا به تولید یک محصول. این ماده اولیه مذاب می تواند پلاستیک، شیشه، فلز، سرامیک و … باشد. قالب هایی که ساخته می شوند معمولاً دو قسمت دارند و هر قسمت نیمی از محصول نهایی را شکل می دهند. این قالب ها معمولاً لولایی هستند.

Read more