معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

خدمات شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک

طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک یکی از اصلی ترین ارکان صنعت هر کشور برای ساخت قطعه به حساب می آیند. در ساخت قطعات پلاستیکی دو قسمت بسیار اهمیت دارد 1- طراحی قطعه پلاستیک و طراحی قالب 2- دستگاه های ساخت قالب و دستگاه های تزریق پلاستیک برای ساخت قطعه. اصول این مراحل …

Read more

قالب های تزریق پلاستیک چیست؟

طراحی و ساخت قالب های خانگی

قالب تزریق پلاستیک یکی از روش های قالب سازی پلاستیک است که در تولید قطعات صنعتی کاربرد دارد. این فرایند  در شرکت فن آورپلاستیک در 4 مرحله انجام می شود :

بستن قالب تزریق پلاستیک، تزریق پلاستیک ، خنک‌کاری قالب تزریقی ، خروج قطعه پلاستیکی. برای بررسی تک تک این مراحل با ما همراه باشید…

Read more