قالب های تزریق پلاستیک چیست؟

طراحی و ساخت قالب های خانگی

قالب تزریق پلاستیک یکی از روش های قالب سازی پلاستیک است که در تولید قطعات صنعتی کاربرد دارد. این فرایند  در شرکت فن آورپلاستیک در 4 مرحله انجام می شود :

بستن قالب تزریق پلاستیک، تزریق پلاستیک ، خنک‌کاری قالب تزریقی ، خروج قطعه پلاستیکی. برای بررسی تک تک این مراحل با ما همراه باشید…

Read more