خدمات فن آور پلاستیک

انواع روش های قالب سازی

قالب سازی به عنوان یکی از صنایع مادر، جزء اقتصادی ترین منابع تکنولوژیک هر کشوری محسوب می گردد . قالب سازی دارای شاخه های متنوع صنعتی می باشد که به انواع روش های قالب سازی معروف است. صنعت قالب سازی در ایران دارای شاخه های مختلفی مانند قالب سازی پلاستیک، قالب سازی دایکاست، قالب سازی فلزی و… می باشد.

Read more