خدمات فن آور پلاستیک

قالب سازی و انواع آن

قالب سازی به عنوان یکی از صنایع مادر، جزء اقتصادی ترین منابع تکنولوژیک هر کشوری محسوب می گردد و دارای شاخه های متنوع صنعتی می باشد. صنعت قالب سازی در ایران دارای شاخه های مختلفی مانند قالب سازی پلاستیک، قالب سازی دایکاست، قالب سازی فلزی و قالب سازی لاستیک و… می باشد.

READ MORE