نویسنده بدون دیدگاه

 معرفی برخی از متداولترین استانداردهای نامگذاری فولاده

فولادها به روشهای مختلفی تقسیم بندی می شوند که تقسیم بندی آنها می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

۷۹

بر اساس ترکیب شیمیایی، مانند فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ ، فولاد زنگ نزن و   …  

بر اساس روش تولید مانند روش کوره الکتریکی و    …

بر اساس روش ساخت، مانند نورد گرم، نورد سرد و    …

بر اساس شکل محصول مانند ورق، لوله، میله، صفحه و  …

بر اساس روش اکسیژن زدایی مانند فولاد آرام، نیمه آرام، جوشان و …

 بر اساس ریز ساختار مانند فریتی مارتنزیتی ،پرلیتی 

بر اساس استحکام مورد نیاز ،

بر اساس عملیات حرارتی مانند بازپختی کوئنچ و تمپر و  …

بر اساس کیفیت محصول مانند فولاد با کیفیت آهنگری، کیفیت تجاری و   ….

بر اساس کاربرد مانند فولاد فنر، فولاد ساختمانی، فولاد ابزار و …

تقسیم بندی بر اساس ترکیب شیمیایی

انواع فولادها :

۱- فولادهای ساده کربنی  ( Fe-C)

۲ – فولادهای آلیاژی  ( Fe – C + Alloy Elements)

تقسیم بندی انواع فولادهای ساده کربنی:

۱- فولادهای کم کربن  (Low Carbon Steel):

C<0.25-0.3 %

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.