ساخت قالب تزریق پلاستیک

برای ساخت قالب‌های تزریق پلاستیک  مرحله اول  بخش طراحی قالب تزریق پلاستیک است.هزینه طراحی قالب تزریق پلاستیک به نوع طرح اولیه و نرم‌افزارهای طراحی قالب تزریق پلاستیک برمی‌گردد. اما بقیه هزینه ها شامل …

 

Read more