صنعت قالب سازی پلاستیک در ایران

قالب سازی پلاستیکقالب سازی و صنعت قالب سازی پلاستیک یکی از صنایع مادر در ایران به حساب می آید

زیرا استفاده از قطعات پلاستیکی ارزان قیمت و با دوام در صنعت این کشور رواج پیدا کرده است. در این مقاله در رابطه با روش قالب سازی ضربه ای که برای ساخت قطعات پلاستیک توخالی استفاده می شود صحبت کردیم و قالب سازی ضربه ای را با قالب تزریق پلاستیک مقایسه نموده ایم…

Read more