صنعت قالب سازی پلاستیک در ایران

صنعت قالب سازی قالب سازی پلاستیک یکی از صنایع مادر در ایران به حساب می آید

قالب سازی پلاستیک

زیرا استفاده از قطعات پلاستیکی ارزان قیمت و با دوام در صنعت این کشور رواج پیدا کرده است. در این مقاله در رابطه با روش قالب سازی ضربه ای که برای ساخت قطعات پلاستیک توخالی استفاده می شود صحبت کردیم و قالب سازی ضربه ای را با قالب تزریق پلاستیک مقایسه نموده ایم…

Read more