معرفی اصول طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک

خدمات شرکت قالب سازی فن آور پلاستیک

طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک یکی از اصلی ترین ارکان صنعت هر کشور برای ساخت قطعه به حساب می آیند. در ساخت قطعات پلاستیکی دو قسمت بسیار اهمیت دارد 1- طراحی قطعه پلاستیک و طراحی قالب 2- دستگاه های ساخت قالب و دستگاه های تزریق پلاستیک برای ساخت قطعه. اصول این مراحل …

Read more

طراحی قالب تزریق پلاستیک

واحد طراحی فن آور پلاستیک

محصولات قالب سازی پلاستیک

طراحی و ساخت قالب تزریق پلاستیک در گذشته به صورت محدود انجام می شده اما امروزه با استفاده از نرم افزارهای روز دنیا در قالب سازی فن آورپلاستیک انجام می شود.

این نرم افزارها در سرعت و کیفیت ساخت قالب اثر گذار هستند از جمله این نرم افزارها…

Read more