معرفی برخی از متداولترین استانداردهای نامگذاری فولادها

 معرفی برخی از متداولترین استانداردهای نامگذاری فولاده

فولادها به روشهای مختلفی تقسیم بندی می شوند که تقسیم بندی آنها می تواند بر اساس موارد زیر باشد:

۷۹

بر اساس ترکیب شیمیایی، مانند فولاد کربنی، فولاد کم آلیاژ ، فولاد زنگ نزن و   …  

بر اساس روش تولید مانند روش کوره الکتریکی و    …

بر اساس روش ساخت، مانند نورد گرم، نورد سرد و    …

بر اساس شکل محصول مانند ورق، لوله، میله، صفحه و  …

بر اساس روش اکسیژن زدایی مانند فولاد آرام، نیمه آرام، جوشان و …

 بر اساس ریز ساختار مانند فریتی مارتنزیتی ،پرلیتی 

بر اساس استحکام مورد نیاز ،

بر اساس عملیات حرارتی مانند بازپختی کوئنچ و تمپر و  …

بر اساس کیفیت محصول مانند فولاد با کیفیت آهنگری، کیفیت تجاری و   ….

بر اساس کاربرد مانند فولاد فنر، فولاد ساختمانی، فولاد ابزار و …

تقسیم بندی بر اساس ترکیب شیمیایی

انواع فولادها :

۱- فولادهای ساده کربنی  ( Fe-C)

۲ – فولادهای آلیاژی  ( Fe – C + Alloy Elements)

تقسیم بندی انواع فولادهای ساده کربنی:

۱- فولادهای کم کربن  (Low Carbon Steel):

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.